Despre Noi

Biroul Notarial „Expert” a fost înființat în anul 1997 şi este unul individual, în cadrul cãruia îşi exercitã activitatea un singur notar public şi personalul auxiliar.

Veti fi întâmpinaţi într-un cadru modern, cu prietenie şi profesionalism, de o echipã dinamicã, pentru solutionarea oricãror solicitãri, în cel mai scurt timp.

Potrivit Legii nr. 36/1995, activitatea notarială asigură persoanelor fizice şi juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum şi exerciţiul drepturilor şi ocrotirea intereselor.

Activitatea notarială se înfăptuieşte în mod egal pentru toate persoanele, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială.

Actul îndeplinit de notarul public, purtând sigiliul şi semnătura acestuia, este de autoritate publică şi are forţa probantă şi, după caz, forţa executorie prevăzute de lege.

Actele notariale se îndeplinesc la sediul biroului notarial, în timpul programului de lucru cu publicul. Notarul public poate îndeplini un act notarial şi în afara sediului biroului, la sediul băncii sau la domiciliul părţii, în cazul în care aceasta nu se poate deplasa, în funcţie de nevoile clientului.

Tarife

Toate taxele se achita înainte de încheierea actului.

Onorariul Notarial

Onorariul notarial se calculeaza în funcţie de complexitatea actului, precum şi în baza Ordinului Ministerului Justiţiei nr. 46/C/2011 privind tarifele de onorarii minimale pentru serviciile prestate de notarii publici.

Pentru serviciile prestate, notarii publici au dreptul la onorarii stabilite în sume determinate sau onorarii graduale.

Tarife de publicitate imobiliara

La incheierea in forma autentica a oricarui act prin care se dobandesc drepturi noi cu privire la imobile intabulate in cartea funciara, notarul public este obligat sa perceapa tariful de publicitate imobiliara, in vederea inscrierii noului dobanditor de drepturi in cartea funciara a imobilului

Impozit

La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit care se calculează prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se stabileşte prin deducerea din valoarea tranzacţiei a sumei neimpozabile de 450.000 lei.

Consultarea registrelor naționale notariale

Pentru anumite proceduri notariale, notarul public va consulta registrele naţionale notariale.

Proceduri Notariale

Contact/Program

Numele (obligatoriu)

Adresa de email (obligatoriu)

Subiectul

Mesaj

Notar Public Ludmila Dima

Fix: 021.331.49.60
Fax: 031.411.30.29
Mobil: 0722.292.293
e-mail: bn.expert@yahoo.com

Adresa: Bucureşti, str. Constantin Rãdulescu-Motru nr.16, bl.21, sc.C, et.1, ap.90, sector 4, interfon 090C

Program:

Luni-Joi: 09:00 – 17:00
Vineri: 09:00 – 15:00
Sambata si Duminica: Inchis